Główne obszary działalnościPrzedsiębiorstwo Eco-Service prowadzi odbiór i utylizację odpadów przemysłowych różnego rodzaju. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za wszystkie odpady przeznaczone do unieszkodliwienia. Nasi kierowcy zostali odpowiednio przeszkoleni i zawsze posiadają za sobą niezbędne dokumenty, takie jak: karta przekazania odpadu, dokument przewozowy ADR i inne.
KOMPLEKSOWY ODBIÓR ODPADÓW
Główna działalność naszej firmy obejmuje odbiór odpadów z zakładów przemysłowych. Dzięki własnym pojazdom jesteśmy w stanie dostosować się do wymagań klienta. Natomiast nasza baza magazynowo-przeładunkowa umożliwia nam realizowanie odbiorów łączących wiele różnych odpadów.
GOSPODARKA ODPADAMI U KLIENTA
Jesteśmy przygotowani do prowadzenia gospodarki odpadami bezpośrednio na terenie zleceniodawcy. W zakres takiej usługi może wchodzić zbieranie i sortowanie odpadów z wydziałów produkcyjnych, wstępne przetwarzanie i przygotowanie do transportu. Do realizacji takich zleceń, posiadamy odpowiedni sprzęt: belownice, namioty magazynowe, kontenery socjalne, wózki widłowe.
SUROWCE WTÓRNE
Prowadzimy zbiórki, sortowanie i belowanie makulatury, folii oraz innych odpadów opakowaniowych. Zapewniamy atrakcyjne ceny zakupu surowców wtórnych. Wydajna prasa hydrauliczna daje nam możliwość przerobu bardzo dużej ilości odpadów. Wszystkie surowce odbieramy własnym transportem, podstawiamy kontenery KP-30 albo prasokontenery.
NISZCZENIE PRODUKTÓW
Gałąź naszej działalności, która rozwija się w szybkim tempie, to usługa niszczenia produktów, które nie spełniają wymagań. Coraz większa liczba firm działających na polskim rynku chciałaby się zabezpieczyć przed nielegalnym wprowadzaniem do obrotu wadliwych albo przeterminowanych produktów, które do tej pory przenikały ze składowisk odpadów. Eco-Service zapewnia całkowitą szczelność procesu niszczenia powierzonego materiału. Jest także możliwość kontroli przez organy celne lub przedstawiciela klienta oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
ODPADY PALNE
Są to odpady, które unieszkodliwiamy poprzez rozmaite procesy termiczne. Do tej kategorii zaliczamy: odpady farb i lakierów, przepracowane oleje i smary, czyściwo i materiały filtracyjne. Odpady te rozdzielamy na dwa strumienie: pierwszy trafia do przerobu na paliwa alternatywne dla cementowni, a drugi przekazujemy do specjalistycznych spalarni odpadów.
ODPADY PŁYNNE
Prowadzimy współpracę z kilkoma dużymi oczyszczalniami ścieków. Dzięki odpowiedniemu doborowi konkretnych odpadów do oczyszczalni, która może je najtaniej przetworzyć, jesteśmy w stanie przedstawić naszym klientom korzystne warunki cenowe unieszkodliwienia kłopotliwych odpadów pogalwanicznych, emulsji olejowych, wodnych roztworów farb i lakierów, a także innych ścieków przemysłowych.
REKULTYWACJA
Dostarczane przez nas odpady są wykorzystywane w procesie rekultywacji wyrobiska po kopalni odkrywkowej. To bardzo dobra propozycja dla firm posiadających odpady takie jak: ziemia z obszarów przemysłowych, formy odlewnicze, materiały rozbiórkowe i inne.
BIOREMEDIACJA
To proces biologicznego oczyszczania ziemi z substancji ropopochodnych. Współpraca z instalacją znajdującą się na Mazowszu pozwoliła nam na zaproponowanie bardzo atrakcyjnych warunków odbioru zanieczyszczonej ziemi w naszym regionie.
займ на карту мгновенно